Σύνδεση LED με το Arduino χρησιμοποιώντας ένα breadboard

Πως μπορείτε να συνδέσετε ένα LED με το arduino; Τι θα λέγατε αν σε αυτό το άρθρο μαθαίνατε πως μπορείτε να το κάνετε να ανάβει μόνο του;

Όλο το Internet το αποκαλεί blink project. Όλοι πρέπει να αρχίσουμε από κάπου και πρέπει να εκτεθούμε σε ένα πρώτο project. Ο στόχος είναι να μάθεις όσα περισσότερα μπορεις. Πως γράφεις κώδικα, πως τον ανεβάζεις στο Arduino, τι είναι το διάγραμμα σύνδεσης ή connection diagram και πολλά ακόμη. Φυσικά, ο τελικός στόχος είναι να δεις το project να είναι λειτουργικό και να απολαύσεις την στιγμή.

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε βήμα βήμα, το blink project. Θα μάθετε πως να συνδέσετε ένα LED με το Arduino και να το κάνετε να αναβοσβήνει ανά 1 δευτερόλεπτο. Αν κάτι τέτοιο δεν σας καλύπτει, κανένα πρόβλημα, υπάρχει μια ολόκληρη λίστα με Arduino Projects.

Ποιος είναι ο στόχος

Ο στόχος είναι απλός, να υλοποιηθεί ένα κύκλωμα χρησιμοποιώντας ένα LED το οποίο θα αναβοσβήνει με διάρκεια 1 δευτερολέπτου.

Τι θα μάθετε

Το project αυτό αποσκοπεί στην κατανόηση και εξήγηση των παρακάτω:

 • Τι είναι το arduino και πως λειτουργεί.
 • Πως προγραμματίζεται ένα Arduino.
 • Τι είναι οι αισθητήρες και τα εξαρτήματα που συνδέονται με το Arduino.
 • Κατανόηση της βασικής ιδέας που υλοποιείται ένα project.

Σύντομη περιγραφή

Το Arduino είναι συνδεδεμένο με το LED στο pin 13. Σε αυτό το pin ανα ένα δευτερόλεπτο δίνουμε 5V ρεύμα και 0V ρεύμα. Έτσι το LED αναβοσβήνει.

Απαιτούμενος εξοπλισμός

Αν και παρακάτω, παραθέτουμε μια λίστα με τον εξοπλισμό που απαιτείται, think out of the box και χρησιμοποιείστε οτι εσείς πιστεύετε πως χρειάζεται. Εάν δεν είστε σίγουροι για κάτι, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας και να μας ρωτήσετε.

Εάν δεν έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω link στηρίζετε αυτή την ιστοσελίδα και μας βοηθάτε να συνεχίζουμε με περισσότερους οδηγούς και καλή διάθεση. Ευχαριστούμε θερμά! ?

 1. LED 3mm
 2. Καλώδια σύνδεσης F – M
 3. Αντίσταση 220ohm
 4. Breadboard
 5. Arduino UNO

Ανάλυση του hardware

Στην προκειμένη περίπτωση, το hardware που θα χρησιμοποιήσουμε είναι απλό. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα LED όπως το παρακάτω και δεν έχει καμία σημασία τι χρώμα θα είναι.

LED

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα κάθε απλό LED έχει 2 ακροδέκτες, με τον έναν να αποκαλείται άνοδος (anode) και τον άλλο κάθοδο (cathode). Στην άνοδο αντιστοιχεί πάντα το + και συνδέεται σε μια αντίσταση και μετά σε ένα από τα pin του Arduino, ενώ στην κάθοδο αντιστοιχεί το – και συνδέεται στο pin της γείωσης.

Σχήμα σύνδεσης του Arduino UNO με ένα LED

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι η λάθος σύνδεση του LED και πιο συγκεκριμένα το + να συνδεθεί με την γείωση και το – με ένα pin. Αυτό ίσως έχει ως αποτέλεσμα το LED να καεί.

Ανάλυση του κώδικα

Ο κώδικας που χρειάζεται είναι αρκετά απλός όπως θα δείτε και παρακάτω. Υπενθυμίζουμε πως η setup() συνάρτηση θα εκτελεστεί μια μόνο φορά και η loop() συνάρτηση εκτελείται συνεχώς.

Έχοντας πει αυτά το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε στην setup() συνάρτηση είναι να ορίσουμε ως ΕΞΟΔΟ (OUTPUT) το pin στο οποίο είναι συνδεδεμένο το LED. Αυτό γίνεται είτε βάζοντας έναν αριθμό που αντιστοιχεί στο pin είτε με έναν πιο προχωρημένο τρόπο ορίζοντας την δεσμευμένη λέξη LED_BUILDIN που στην ουσία είναι ένας αριθμός.

void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

Ο αριθμός που αντιστοιχεί στο LED_BUILDIN είναι διαφορετικός από Arduino σε Arduino και στην επόμενη λίστα φαίνονται οι αντιστοιχήσεις.

 • D13 – 101
 • D13 – Due
 • D1 – Gemma
 • D13 – Intel Edison
 • D13 – Intel Galileo Gen2
 • D13 – Leonardo and Micro
 • D13 – LilyPad
 • D13 – LilyPad USB
 • D13 – MEGA2560
 • D13 – Mini
 • D6 – MKR1000
 • D13 – Nano
 • D13 – Pro
 • D13 – Pro Mini
 • D13 – UNO
 • D13 – Yún
 • D13 – Zero

Στην συνάρτηση loop η ιδέα είναι να εκτελούμε ένα block από κώδικα σε επανάληψη, δεν χρειάζεται να γράψουμε κώδικα για την επανάληψη όπως τα γνωστά while και for loop καθώς η συνάρτηση loop κάνει ακριβώς αυτό από μόνη της. Οπότε γνωρίζουμε πως οτι είναι μέσα στην συνάρητηση θα εκτελεστεί γραμμή γραμμή και μόλις φτάσουμε στο τέλος πάλι από την αρχή.

Για να ανάψουμε ένα LED θα πρέπει να δώσουμε τάση ίση με 5V στο pin στο οποίο είναι συνδεδεμένο. Η 5V τάση ισοδυναμεί με την λέξη HIGH όσον αφορά τον κώδικα. Επιπλέον με το delay(1000) περιμένουμε 1000ms δηλαδή 1 δευτερόλεπτο.

void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);            // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);            // wait for a second
}

Άρα με τον παραπάνω κώδικα, ανάβουμε ένα LED δίνοντας 5V τάση, περιμένουμε 1 δευτερόλεπτο, σβήνουμε το LED δίνοντας 0V τάση και περιμένουμε 1 δευτερόλεπτο.

Εκτελώντας αυτή την διαδικασία σε επανάληψη για πάντα, αναβοσβήνει ένα LED.

Υποβολή απάντησης