STEM Εκπαίδευση

STEM Εκπαίδευση

Μάθε που εφαρμόζεται καθημερινά η Επιστήμη, η Τεχνολογία, η Μηχανική και τα Μαθηματικά.

Η εκπαίδευση αλλάζει. Η εκπαίδευση γεμίζει νέους τρόπους διδασκαλίας, γίνεται απομακρυσμένη, εμπλουτίζεται με την εκπαιδευτική ρομποτική και χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες. Το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) είναι ένας νέος τρόπος εκπαίδευσης, διαδραστικός, δημιουργικός και γεμάτος νέα γνώση που πρέπει να αποκτήσουν οι νέοι σήμερα.

Science

Μέσα από την επιστήμη ανακάλυψε νέες τεχνολογίες όπως AR, VR, Drones, IoT και μάθε περισσότερα για το μέλλον που έρχεται.

Technology

Βρες διάφορες τεχνολογίες και μάθε πως μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις για να δημιουργήσεις αυτό που ονειρεύεσαι.

Engineering

Ο τρόπος σκέψης του μηχανικού, θα σου δώσει ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στην επίλυση των προβλήμάτων.

Mathematics

Μάθε πως μπορείς να χρησιμοποιήεις όλα τα μαθηματικά που γνωρίζεις σε ρεαλιστικά και πραγματικά προβλήματα.