Προγραμματισμός στο Λύκειο: Όλα τα εργαλεία για να ξεκινήσεις.

Ο προγραμματισμός στο λύκειο είναι το πρώτο βήμα για να δει κάποιος τον κλάδο της Πληροφορικής. Με τον προγραμματισμός ο μαθητής αποκτά έναν νέο τρόπο σκέψης και προσέγγισης των προβλημάτων ενώ παράλληλα αναπτύσσει ικανότητες προγραμματισμού με την χρήση απλών και κατανοητών προγραμμάτων όπως η Γλώσσομαθεια, το Scratch και ο Διερμηνετής της ΓΛΩΣΣΑΣ.

Γλωσσομάθεια

Η Γλωσσομάθεια είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού. Η γλώσσα που υλοποιεί είναι αυτή που διδάσκεται στα πλαίσια του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” (ΑΕΠΠ), της τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου.

Αν και ο αρχικός στόχος της ΓλωσσοΜάθειας ήταν να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τη διδασκαλία της ΑΕΠΠ, σύντομα ξεπέρασε τα όρια αυτού του μαθήματος και πλέον χρησιμοποιείται στη δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε περιπτώσεις που στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνεται το αντικείμενο του προγραμματισμού.

Διευμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ

Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης αλγορίθμων σε μορφή ψευδοκώδικα, ειδικά σχεδιασμένο για τη ΓΛΩΣΣΑ προγραμματισμού που διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ) της Γ΄ Γενικού Λυκείου. Είναι εγκεκριμένος από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως κατάλληλος για εργαστηριακή χρήση στη Β/θμια εκπαίδευση και έχει διατεθεί σε όλα τα σχολεία μέσω του πακέτου Αλγοριθμική και Προγραμματισμός του ΥΠΕΠΘ.

Χαρακτηριστικά του Διερμηνευτή:

  • Ανοικτού κώδικα: ο κώδικας του Διερμηνευτή διατίθεται με άδεια GPL v3 και επομένως οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στην ανάπτυξή του ή να τον προσαρμόσει στις ανάγκες του. Φυσικά διατίθεται δωρεάν.
  • Εκπαιδευτικό περιβάλλον: σε αντίθεση με τις κανονικές γλώσσες προγραμματισμού, οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση επαγγελματιών προγραμματιστών, ο Διερμηνευτής προσπαθεί να υποβοηθήσει την ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης των μαθητών. Έτσι αποκρύπτει πολύπλοκα τεχνικά ζητήματα υλοποίησης, επιτρέποντας στους μαθητές να επικεντρωθούν στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Σε περίπτωση συντακτικών λαθών ή λαθών χρόνου εκτέλεσης εμφανίζει αναλυτικά μηνύματα εξηγώντας στους μαθητές πού ακριβώς υπήρξε πρόβλημα.
  • Επισκόπηση της εκτέλεσης: παρακολούθηση της ροής της εκτέλεσης, των μεταβλητών, συνθηκών και εκφράσεων, κανονική / αργή / βήμα-προς-βήμα εκτέλεση, σημεία διακοπής (breakpoints), δημιουργία εκτελέσιμου και εκτέλεσή του σε ξεχωριστό παράθυρο.
  • Βοηθητικά εργαλεία: πολλές εναλλακτικές μέθοδοι για ταχύτερη συγγραφή προγραμμάτων, δυνατότητα καταγραφής των δεδομένων εισόδου και επαναχρησιμοποίησής τους, αυτόματη μορφοποίηση του κώδικα, εξαγωγή εκτελέσιμων αρχείων, εξαγωγή σελίδων html, έγχρωμη / ασπρόμαυρη εκτύπωση, πλήθος ρυθμίσεων.
  • Τεχνική αρτιότητα: ο Διερμηνευτής είναι πολύ σταθερός και ώριμος αφού αναπτύσσεται ενεργά από το 2001. Διατίθεται σαν ένα μοναδικό εκτελέσιμο αρχείο και επομένως δε χρειάζεται εγκατάσταση. Είναι συμβατός με Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, 2003, Vista, 2008 και Linux (wine και wineconsole).
  • Ενσωματωμένη βοήθεια: η βοήθεια για το Διερμηνευτή και το εγχειρίδιο της ΓΛΩΣΣΑΣ είναι ενσωματωμένα στο εκτελέσιμο του Διερμηνευτή. Μπορείτε βέβαια να τα επισκεφτείτε και στον παρόντα δικτυακό χώρο πριν κάνετε λήψη του λογισμικού ώστε να δείτε πιο αναλυτικά τις δυνατότητες του Διερμηνευτή.

Scratch

Το Scratch είναι μια διερμηνευόμενη δυναμική οπτική γλώσσα προγραμματισμού βασισμένη και υλοποιημένη σε Squeak. Όντας δυναμική, επιτρέπει σε αλλαγές του κώδικα ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμμάτων.

Έχει ως στόχο τη διδασκαλία εννοιών προγραμματισμού σε παιδιά και εφήβους και να τους επιτρέψει να δημιουργήσουν παιχνίδια, βίντεο και μουσική. Μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν και χρησιμοποιείται σε μια ευρεία ποικιλία δράσεων εντός και εκτός του σχολείου ανά τον κόσμο.

Υποβολή απάντησης