Έλεγχος LED με button τύπου rocker switch module χρησιμοποιώντας το arduino

Το Rocker Switch Module Button για Arduino είναι από τα buttons που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προσθέσουμε την επιλογή της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης ενός συστήματος στο Project μας. Με το button αυτό μπορούμε να δώσουμε σήμα τάσης 5V ή 0V σε ένα από τα pins στο Arduino και να κάνουμε trigger μια κατάσταση.

Στο άρθρο αυτό θα δούμε με έναν πολύ απλό τρόπο πως μπορούμε να ελέγξουμε ένα LED με το Rocker Switch Module Button.

Περιγραφή

Το Project είναι σχετικά απλό. Το LED είναι συνδεδεμένο μέσω μιας αντίστασης 330ohm με το Arduino. Το switch επίσης είναι συνδεδεμένο με το Arduino έχοντας κοινή γείωση με το LED. Αλλάζοντας την θέση στο switch το LED ανάβει η σβήνει ανστίχοιχα. Δημιουργήθηκε κυρίως ως ένας απλό demo για μια πρώτη επαφή με το rocker switch module.

Διάγραμμα Σύνδεσης

Προγραμματισμός

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ολόκληρο τον κώδικα. Για απορίες και ερωτήσεις αφήστε το σχόλιο σας στο τέλος του άρθρου.

/********************************************************************
 * Simple sketch that controls a LED using rocker switch module
 * button for arduino.
 * 
 * 
 * Developed by: FutureGeneration
 * Contract: hello@futuregeneration.gr
 * Website: https://futuregeneration.gr
 * Licence: All rights reserved.
 *******************************************************************/

// Define the pinouts
#define SWITCH_PIN 8
#define LED_PIN 13

// Switch state is by default 0 (OFF - Sign O). 1 means that 
// it is turned ON (sign |)
int switchState = 0;

void setup() {
 // put your setup code hgere, to run once:
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Arduino activated...");
 
 pinMode(SWITCH_PIN, INPUT);
}

void loop() {
 // Read the state of the switch button.
 switchState = digitalRead(SWITCH_PIN);
 Serial.println(switchState);

 // Control the switch.
 if( switchState == 0 ) {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
 }else {
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
 }
 
 delay(10);
}

Υποβολή απάντησης