Κατηγορία Φυσική

Arduino Project: Σύστημα parking με τον Ultrasonic Distance Sensor HR-SC04

Κάθε σύγχρονο αυτοκίνητο είναι πλέον εξοπλισμένο με διάφορους αισθητήρες, στοχεύοντας στην καταγραφή και έγγυρη ενημέρωση του οδηγού για την κατάσταση του περιβάλλοντος που οδηγεί. Θα έχετε σίγουρα παρατηρήσει ένα σύστημα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αφορά το parking,…

Ο νόμος του Ohm: Πρακτική εφαρμογή με χρήση του Arduino

Ο νόμος του Ohm συνδέει την αντίσταση, την τάση και το ρεύμα σε ένα κύκλωμα με την σχέση που θα δούμε παρακάτω. Στο άρθρο αυτό, θα δούμε μια πρακτική εφαρμογή του νόμου του Ohm, χρησιμοποιώντας μια φωτοαντίσταση LDR (Light Dependent…